Jazyky:Komu je program určen

Manažerům, vedoucím projektů.

Cíle programu

  • Účastnící se naučí základní termíny řízení změn a řízení rizik
  • Poznají nástroje vhodné pro řízení a komunikaci změn v projektu
  • Naučí se způsoby identifikace a analýzy rizik, plánování a implementaci akcí vedoucích k eliminaci rizik
  • Kurz posílí schopnost reagovat na změny a rizika a lépe zvládnout přechod na nový stav

Co získáte pro praxi

  •  Znalost metody analýzy rizik
  •  Doporučení pro řízení změn v projektu
  •  Dovednost využít kritickou cestu pro zjednodušení řízení projektu
  •  Poznání a způsobu využití kritického řetězu
  •  Nástroje přecházení neúspěchů změnových projektů

Obsah programu

1 den

  • Analýza rizik, ošetření rizik
  •  Promítnutí výsledků analýzy rizik do plánu a rozpočtu projektu
  •  Změna v projektu
  •  Krize projektu a její řešení
  •  Komunikační plán projektu

2 den

  •  Kritická cesta – nástroj efektivního řízení změn projektu
  •  Kritický řetěz
  •  Projekt – nástroj řízení změny
  •  Příčiny neúspěchů změnových projektů a jejich předcházení

Lektoři

RNDr. Petr Kala, Ing. Miroslav Vlach

Rozsah

2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial