Jazyky:Komu je program určen

Manažerům, vedoucím projektů, členům realizačních týmů

Co získáte pro praxi

  •  Po skončení kurzu budete schopni vést projekt
  •  To znamená rozhodnout o tom, je-li úkol projektem, připravit definici projektu
  •  Charakterizovat role manažera projektu, sponzora, členů realizačního týmu, klienta
  •  Popsat fáze životního cyklu projektu
  •  Připravit dekompozici činností projektu
  •  Nakreslit síťový diagram, stanovit milníky
  •  Spolupracovat na přípravě rozpočtu projektu
  •  Sestavit komunikační plán
  •  Popsat metodu analýzy rizik projektu
  •  Charakterizovat kapacitní plánování projektu
  •  Srovnat klasické a projektové řízení
  • Zvládnete charakterizovat možnosti MS Project

Obsah programu

  •  Co je to projekt,
  •  Definice projektu
  •  Projektové role – Manažer projektu, sponzor, klient
  •  Životní cyklus projektu
  •  Proces plánování projektu:
    • dekompozice,
    • síťový diagram,
    • rozpočet a jeho sledování,
    • komunikační plán,
    • kapacitní plánování
    • rizika projektu
  •  Softwarová podpora projektu

Lektoři

RNDr. Petr Kala, Ing. Miroslav Vlach 

Rozsah

2 dny


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial