Jazyky:aneb tréninkový workshop ke zvýšení spoluodpovědnosti zaměstnanců

Komu je program určen:

  • Profilové skupině složené z vybraných manažerů, techniků, TH pracovníků, mistrů a výrobních dělníků
  • Mistrům a výrobním dělníkům

Co získáte pro praxi:

  • Informace o současné situaci firmy a jejím fungování
  • Porozumění podstatě osobní kvality a jejím vlivu na kvalitu firmy
  • Nový pohled na svou roli ve firmě z pohledu osobní spoluodpovědnosti
  • Poznání nástrojů pro zvyšování osobní kvality a neustálé zlepšování
  • Definování bariér, které mi brání těchto nástrojů používat
  • Akční plán jak zvyšovat osobní kvalitu, ale i kvalitu výrobku a procesu
  • Umění proaktivně působit ve svém okolí jako nositel pozitivních změn
  • Vyšší sebedůvěru důvěru a respekt ostatních

Obsah programu:

Představení cílů tréninku, programu a vyjasnění očekávání účastníků

  • Informace o současné situaci firmy a jejím fungování
  • Podstata osobní kvality a její vlivu na kvalitu a konkurenceschopnost
  • Nový pohled na svou roli ve firmě z hlediska osobní spoluodpovědnosti
  • Nástroje pro zvyšování osobní kvality a neustálé zlepšování (zlatá pravidla osobní kvality a jejich aplikace, nástroje jakosti a ŠV)
  • Definování bariér, které mi brání těchto nástrojů používat (analýza silových polí a práce s výsledky)
  • Proaktivní přístup a jeho aplikace na odstraňování bariér
  • Akční plán jak zvyšovat osobní kvalitu, ale i kvalitu výrobku a procesu

Závěr a zhodnocení semináře

  • Trénink bude veden interaktivní formou, s manažerskými hrami, testy a zpětnou vazbou od trenérů i účastníků navzájem. Cílem je, aby si některé situace účastníci zažili a dokázali adekvátně změnit své postoje v provoze.

Lektoři:

Ing. Lumír Pektor, Ing. Jan Čupka

Rozsah a místo konání:

1 den


 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial